Pàgina principal

Aquesta és la pàgina web del Treball de Fi de Grau de Grau d'Enginyeria Informàtica de la Universitat de Barcelona. El web es complementa amb la informació penjada a l'assignatura de TFG a campus virtual de la Universitat de Barcelona. Al campus virtual només hi poden accedir els tutors de TFG així com els estudiants que hi estan matriculats.

En aquest web es pot fer el següent:

  • Consultar els TFG ofertats. Aquesta informació està disponible per a tothom.
  • Ofertar treballs de TFG. Aquesta funcionalitat està restringida a la comunitat de professors que participen al Grau.

Els treballs presentats es poden consultar en el dipòsit digital de la UB.

Darrera actualizació del web: 8 de maig del 2017.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License