Sistemes d'Informació i reporting de la Administració Pública: Ajuntaments, Diputacions Comunitat Autònomes, Empresa Pública

Nom del tutor
Eudald Puig

Temàtica del projecte
Visualització de dades

Estudiant assignat

Descripció del projecte

- Creació de les parts d'un programari per a portar la comptabilitat d'una empresa basat amb el programari lliure.
- Creació d'una plataforma tipus wiki per a que els ciutadans puguin col•laborar aportant informació i així compartir-la
- Creació de sistema de visualització de dades amb la finalitat de comparar series de dades

Hi ha, des de fa uns anys, un moviment internacional creixent, per a que les dades siguin accessibles i que el ciutadà tingui més accés a les dades en general i en particular les de les administracions públiques. Aquest moviment es denomina "Opendata"

Basant-nos amb aquest moviment fora bo crear un programari per a portar la comptabilitat de una organització, amb els requeriments del Plan General Contable espanyol i que a la vegada pugui ser consultable en temps real.
www.openspending.org

Observacions

El treball realitzat s'oferirá a la ciutadania gratuitament

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License