Disseny d’un sistema de supervisió, adquisició i control de dades (SCADA)

Nom del tutor
Llorenç Servera

Temàtica del projecte
Control i comunicacions

Estudiant assignat

Descripció del projecte

En aquest treball es dissenyarà una aplicació de software per la supervisió, control i adquisició de dades de processos industrials. Es faran servir un conjunt de sensors sobre una plataforma Arduino o Raspberry PI. Pel desenvolupament dels HMI es proposa fer servir QTcreator i Python.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License