Disseny d’un analitzador de bus CAN

Nom del tutor
Llorenç Servera

Temàtica del projecte
comunicacions

Estudiant assignat

Descripció del projecte

En aquest treball es proposa el disseny del software d’un analitzador de bus CAN que ha de permetre visualitzar els missatges que circulen per un bus CAN i enviar missatges emulant un node CAN.

Observacions

No es imprescindible però si recomanable tindre un coneixement basic del protocol CAN per vehicles i programació arduino.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License