Desenvolupament segons el mètode del DCU d'una app de control de dieta

Nom del tutor
Mireia Ribera

Temàtica del projecte
HCI

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Desenvolupament del prototip o aplicació programada (segons bagatge i interès de l'alumne) d'una app Android per controlar la ingesta d'aliments al llarg del dia, i calcular-ne els components segons els grans grups alimentaris.

Observacions

Aquest projecte s'integra en un projecte europeu de control de la dieta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License