Visualitzacions amb javascript a partir de les dades del banc dels aliments

Nom del tutor
Mireia Ribera

Temàtica del projecte
HCI i Visualització de la Informació

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Planificar i desenvolupar visualitzacions geogràfiques amb la informació de la recollida i repartiment d'aliments del banc d'aliments.
Es treballarà prioritàriament amb l'eina javascript D3.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License