Avaluació de l'accessibilitat d'apps educatives per a nens

Nom del tutor
Mireia Ribera

Temàtica del projecte
HCI i Accessibilitat

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Avaluar l'accessibilitat d'algunes apps educatives a partir de normatives i directrius d'experts tant per mètodes automàtics com per mètodes d'inspecció manual.
El projecte pot consistir en una revisió tècnica i opcionalment amb un test amb usuaris.

Observacions

Aquest projecte s'integra en un projecte major d'avaluació de l'ús de la tecnologia en les apps educatives.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License