Creació d'un front-end per web de recomanació colaborativa

Nom del tutor
Maria Salamó Llorente

Temàtica del projecte
Recomandadors i plataforma web

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Creació d'un front-end per web (un portal web) de recomanació colaborativa. Es vol incorporar a un recomanador ja existent, una interfície web que permeti realitzar totes les tasques colaboratives del recomanador i permetre comunicar-se als diferents usuaris que estiguin connectats.

Observacions

Tenir aprovada l'assignatura de Computació orientada al web
Haver cursat o estar cursant l'assignatura de Factors Humans

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License