Estudi de la recomanació d'events en xarxes socials

Nom del tutor
Maria Salamó Llorente

Temàtica del projecte
Sistemes de Recomanació, Intel·ligència Artificial, Xarxes Socials

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Estudi, anàlisi i testeig de diferents tècniques d'aprenentatge per a recomanar events en xarxes socials. Basant-se en les dades provinents de la xarxa social meetup, es farà un anàlisi d'estratègies i una avaluació de les mateixes.

Observacions

Haver cursat o estar cursant l'assignatura d'Intel·ligència Artificial

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License