Desenvolupament d'infrastructura d'analitica web

Nom del tutor
Guillermo Blasco Jiménez

Temàtica del projecte
Disseny i arquitectura de software

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Metricfy és un producte innovador d'anàlisi de dades de màrqueting digital. A la plataforma agregem dades del canals de publicitat online (Adwords, Facebook Ads, …) i de la interacció a les webs dels nostres usuaris (com Google Analytics).

Les dades tenen un rol central a la plataforma. Hi ha un gran volum, diversitat i velocitat de dades. Per tant el dissenyar una infraestructura escalable i potent és clau.

El TFG consisteix en col·laborar en el disseny, arquitctura i desenvolupament de la plataforma de gestió i analítica de dades. En particular en el desenvolupament de noves característiques que augmentin la funcionalitat.

El valor afegit del TFG és triple. Primer entrar en contacte amb el món professional de desenvolupament de software. Segon participar-hi en un projecte que suposa un repte tècnic gran en diverses dimensions. Tercer formar part del equip i projecte de Metricfy, que té la visió a llarg termini de transformar la indústria de l'analítica web.

Observacions

Aquest TFG es desenvolupa a l'empresa Metricfy (https://metricfy.com).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License