Les eines de prototipatge. Són accessibles?

Nom del tutor
Mireia Ribera

Temàtica del projecte
Interacció persona-ordinador

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Fer una comparació de les eines més conegudes de prototipatge per les possibilitats que ofereixen en quant a accessibilitat.
L'estudiant dissenyarà un prototip bàsic de web i l'implementarà en Invision, MarvelApp, Mockplus, Proto.io intentant implementar el màxim d'estàndards d'accessibilitat.
El resultat es testejarà amb un lector de pantalles i amb opcions de personalització.

Observacions

Amb aquest projecte l'estudiant es familiaritzarà amb els requeriments d'accessibilitat del contingut web.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License