Implementació d'un Moodle accessible

Nom del tutor
Mireia Ribera

Temàtica del projecte
Interacció persona-ordinador

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Instal.lació i configuració d'una sistema gestor d'aprenentatge Moodle amb les opcions que permetin facilitar una màxima accessibilitat.
Creació d'instruccions per a crear contingut vídeo, incloure contingut de xarxes socials, i posts regulars tenint en compte criteris d'accessibilitat.

Observacions

Aquest projecte està pensat per a gener de 2019. Forma part d'un projecte més gran sobre creació d'un entorn de formació en eines informàtiques per a gent gran.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License