Generar llibres electrònics EPUB a partir de contingut Latex

Nom del tutor
Mireia Ribera

Temàtica del projecte
Interacció persona-ordinador

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Aquest projecte forma part d'un projecte més gran relatiu a la publicació de les ponències de conferències d'informàtica de forma accessible.
L'estudiant crearà un conjunt de proves i les transformarà de Latex a EPUB identificant problemes i proposant solucions.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License