Ètica i Intel·ligència Artificial

Nom del tutor
Maite Lopez Sanchez

Temàtica del projecte
Intel·ligència Artificial

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Els sistemes que apliquen tècniques d’Intel·ligència Artificial es troben cada vegada més immersos en el nostre dia a dia. Aquests sistemes sovint prenen decisions que ens afecten d’una forma directa i que poden comportar de forma indirecta aspectes ètics o morals. En aquest treball es pretén poder incloure valors morals en les formulacions dels problemes per tal de que puguin ser considerats en la seva resolució.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License