Accessible making

Nom del tutor
Mireia Ribera, Sergio Sayago

Temàtica del projecte
Interacción Persona-Ordinador, Accessibilitat

Estudiant assignat

Descripció del projecte

En aquest TFG (es pot plantejar com a un TFG o com a dos complementaris), l’objectiu és analitzar l’accessibilitat de tecnologies relacionades amb el moviment maker (impressió 3D, programació col.laborativa) i fer propostes de millora. Per assolir aquest objectiu, es combinaran aspectes tècnics i de treball amb usuaris finals.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License