App inscripció i avaluació activitats IDP-ICE UB

Nom del tutor
Andrés Pérez Estévez

Temàtica del projecte
App mòbil, software distribuït

Estudiant assignat

Descripció del projecte

El Institut de Desenvolupament Professional-Institut de Ciències de l'Educació, IDP-ICE, de la Universitat de Barcelona té una aplicació web de desenvolupament propi basada en Oracle i l’entorn de treball ADF (Aplication Development Framework) per a la gestió de les activitats que realitzen.

Es tracta de dissenyar dos mòduls nous vinculats a aquesta aplicació corporativa:

El mòdul 1 consistiria en realitzar l'anàlisi, disseny i programació d'una APP o aplicació web responsive perquè qualsevol persona es pugui inscriure a les activitats que s'ofereixen des de la seva web (desenvolupada amb Drupal) des de qualsevol dispositiu mòbil (IOs, Android).

El mòdul 2 consistiria en realitzar l'anàlisi, disseny i programació d'una APP i/o pàgina Web per l'avaluació de les activitats impartides des del IDP-ICE..

Per a cada mòdul es requereix un estudiant diferent.

Observacions

Es requereix que l'estudiant tingui coneixements de desenvolupament en aplicacions web i un nivell d'anglès suficient per entendre els manuals tècnics.

L'aplicació resultant forma part d'un dels mòduls de l'aplicació Gestió ICE. La metodologia emprada en aquesta aplicació és SCRUM, per la qual cosa es realitzarà el desenvolupament en el mateix entorn que l'equip de programadors.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License