foodstagram

Nom del tutor
Jordi Nin

Temàtica del projecte
Data science, deep learning, image processing

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Aquest projecte intentará crear una gastroteca a cadascun dels barris de Barcelona.

Per a dur a terme aquest objectiu es realitzaran les següents tasques:

1. Registrar una app a instagram per a tenir accés a imatges públiques geoposicionades
2. Eliminar totes les fotos amb cares de persones (xarxa convolucional)
3. Seleccionar les fotos amb restaurants a prop (creuament amb foursquares o yelp)
4. De les imatges seleccionades triar a les que els comentaris / descripció es parli de gastronomia (topic modeling / word2vec)
5. Opcional: Processar imatges per a detectar tipus de menjar (pasta, sushi, etc)

Observacions

S'ha de realitzar durant el primer semestre

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License