Dissenyar un sistema d’anàlisis forense remot sobre Endpoints

Nom del tutor
Raül Roca Cánovas

Temàtica del projecte
Ciberseguretat

Estudiant assignat

Descripció del projecte

En qualsevol organització, el control sobre els equips finals és un dels punts més importants per tal d’evitar, detectar i respondre eficaçment als ciberatacs. Però és en una fase posterior (post-ciberincident) on la realització d’un anàlisi forense exhaustiu, en el que es pugui detectar la causa originaria i l’impacte del ciberincident, és clau per tal de que la organització pugui evitar futurs ciberincidents similars. L'aplicació que es vol dissenyar ha de permetre monitoritzar informació diversa (processos, trànsit de xarxa, connexió de dispositius…) per tal de poder fer aquest anàlisi forense. El software correrà sobre Windows 7.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License