Aplicació mòbil per a la supervisió i control en temps real d'incendis en habitatges

Nom del tutor
Eloi Puertas Prats, Mireia Ribera

Temàtica del projecte
Aplicació Mòbil, Disseny Interfícies, Sistemes distribuïts

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Els incendis d’habitatge constitueixen un dels serveis més recurrents en els Cossos de Bombers. Aquesta tipologia de servei, es caracteritza per ser un servei de curta durada en el temps però que crea unes afectacions socials importants.

Un dels punts dèbils pel que fa a la nostra organització en aquest serveis és el control i supervisió de les afectacions sobre les persones i els béns.

Sovint mantenir una control de les persones afectades pel servei, el nombre de pisos danyats,
afectacions sobre instal·lacions, etc esdevé poc curós i imprecís.

Aquesta app, pretén donar un plus de qualitat a la tasca desenvolupada pel Cos de Bombers en totes les fases d’actuació.

L’objectiu de l’app és tenir actualitzat en temps real, les afectacions a persones i béns que s’estan produint en un habitatge.

Observacions

Es farà conjuntament amb el cos de bombers, Regió Emergències Metropolitana Sud.
Projecte per a fins 2 Estudiants

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License