2. Estudi de tècniques de clustering i feature enhancement en un recomanador basat en crítiques

Nom del tutor
Maria Salamó

Temàtica del projecte
Sistemes de recomanació per web

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Els sistemes de recomanació basats en crítiques permeten a l’usuari indicar les característiques del producte que desitja per oferir-li productes més personalitzats a les seves necessitats.

En aquest projecte es vol millorar els sistemes de recomanció basats en crítiques amb l’aplicació de deferents tècniques de clustering i de feature enhancement.

Concretament, es busca fer una comparativa de diferents algorismes d’aquestes dues famílies i incorporar-los als algorismes ja existents.

La implementació es fa sobre una plataforma ja existent que incorpora un recomanador basat en crítiques. El desenvolupament del projecte es farà en llenguatge Java.

Per més informació, si us plau, contacteu amb la tutora.

Observacions

Es requisit imprescindible tenir bon coneixement de Java

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License