Anàlisi de sentiments en una base de dades de productes per a un recomanador basat en critiques

Nom del tutor
Maria Salamó

Temàtica del projecte
Sistemes de recomanació per web

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Els sistemes de recomanació basats en crítiques permeten a l’usuari indicar les característiques del producte que desitja per oferir-li productes més personalitzats a les seves necessitats.

En aquest projecte es vol crear una nova base de dades de productes per a aquest tipus de recomanació. A més a més, es vol incorporar les opinions en llenguatge natural que han fet els usuaris sobre aquests productes dins del sistema de recomanació. L’anàlisi de sentiments es farà mitjançant tècniques ja existents a la bibliografia.

La implementació es fa sobre una plataforma ja existent que incorpora un recomanador basat en crítiques. El desenvolupament del projecte es farà en llenguatge Java.

Observacions

Necessari tenir bons coneixements de Llenguatge Java

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License