Laboratori de malware

Nom del tutor
Raül Roca Cánovas

Temàtica del projecte
Ciberseguretat

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Les principals empreses de seguretat informàtica disposen dels que es coneixen com a laboratoris de malware, aquests són entorn on de forma controlada realitzen proves de programari maliciós per analitzar com actuen i poder trobar les contramesures oportunes.

L'objectiu d'aquest projecte te una doble vessant:

- Per una banda es busca que l'estudiant realitzi una recerca d'informació sobre el món del malware, indicant quin és l'estat actual, quines tècniques d'atacs s'utilitzen…

- Per altra banda, mitjançant diferents eines (mecanismes de virtualització, analitzador de protocols, etc) que l'estudiant consideri oportú simularà un laboratori de malware i analitzarà de forma controlada els diferents tipus de codi maliciós. En un primer moment l'estudiant pot utilitzar malware conegut i després pot intentar classificar un codi maliciós que no coneix a partir del comportament que observa.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License