Anàlisis d'heurístiques en la detecció de malware

Nom del tutor
Raül Roca Cánovas

Temàtica del projecte
Ciberseguretat

Estudiant assignat

Descripció del projecte

La signatura del malware és un dels mètodes més utilitzats per a la seva detecció, però només són vàlids si aquests són coneguts. És en aquest punt on l'heurística entra en joc, ja que permet reconèixer codis maliciosos no presents a la base de dades.
Els mètodes heurístics, analitzen el codi, el comparen, estudien les seves instruccions o inclús l'executen en un entorn controlat per veure el seu comportament. A partir d'aquestes accions, conclouen si consideren un codi maliciós o no.
En aquest projecte l'alumne haurà de fer un estudi de les diferents heurístiques utilitzades actualment per a la detecció de malware, i fer proves sobre el seu funcionament i efectivitat.
Un cop analitzar l'estat de l'art, haurà d'implementar una heurística en un llenguatge de programació que consideri oportú.

Observacions

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License