Eina de ciència de dades per a l'anàlisi i seguiment d'estudis universitaris

Nom del tutor
Eloi Puertas, Laura Igual

Temàtica del projecte
Ciències de Dades, Software as a Service

Estudiant assignat

Descripció del projecte

Implementació del quadre de comandament (dashboard) dels equips de direcció que ajudi en el seguiment de pla d’estudis, plans docents d’assignatures i l’equip docent que les imparteix al llarg del temps.
L'objectiu final és fer un anàlisi del perfil dels estudiants, per tal de saber quines assignatures li resulten més motivadores i en contra quines li suposen un repte. Així doncs, amb aquesta informació es podrien millorar les prediccions de notes que tindran els alumnes i poder fer recomanacions d’assignatures a cursar en els propers cursos.

Observacions

Possibilitat d'obtenir remuneració econòmica associada en aquest treball.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License