Calendari de juny-juliol del 2017

Terminis

Aquest és el calendari per poder presentar el TFG al juny-juliol del 2017.

  • Després de Setmana Santa: els estudiants rebran un correu del coordinador en què se'ls demanarà si defensaran o no el TFG. Aquesta informació es farà servir per nomenar els tribunals que avaluaran els TFGs. S'inclouran als tribunals només aquells estudiants que han confirmat que defensaran el seu TFG.
  • Principis de juny: es demanarà als estudiants que han confirmat la defensa que indiquin el títol definitiu del TFG. Aquest títol és necessari per fer les actes que signaran els membres del tribunal.
  • Dijous 22 de juny: termini per dipositar, via campus virtual, la memòria i codi font del TFG. Caldrà entregar a Secretaria, a més, l'autorització perquè es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, veure informació a sota.
  • Del dimecres 28 de juny al dimecres 5 de juliol: setmana en què es realitzaran les defenses públiques dels TFGs.

Autorització

Perquè es pugui publicar el TFG al dipòsit digital de la UB, caldrà que l'estudiant entregui a Secretariala llicència signada per l'estudiant amb la qual es publicarà la memòria (i codi font) .

  • Fitxer d'autorització en format PDF, aquí. No oblideu signar el document!
  • En cas que calgui signar una llicència amb condicions diferents (per exemple, aquells que realitzeu el TFG a una empresa) contacteu amb el coordinador de TFG perquè us pugui oferir altres tipus de llicència a signar.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License