Mostrar les ofertes disponibles ordenades per data de creació

Es mostren a continuació les propostes ofertades en què no hi ha cap estudiant assignat. Fes clic al títol del projecte per obtenir més informació al respecte. Les ofertes estan ordenades en ordre invers per data de creació (les més noves van primer).

Títol Tutor Tema
Una aplicació per iphone per reconèixer fotos de menjar Petia Radeva Visió per computador
Desenvolupament d'infrastructura d'analitica web Guillermo Blasco Jiménez Disseny i arquitectura de software
Estudi de la recomanació d'events en xarxes socials Maria Salamó Llorente Sistemes de Recomanació, Intel·ligència Artificial, Xarxes Socials
Creació d'un front-end per web de recomanació colaborativa Maria Salamó Llorente Recomandadors i plataforma web
GUIA WEB PER A L’ÚS DE MEDICAMENTS EN INSUFICIÈNCIA RENAL: WEB SERVICE I DASHBOARD. Laura Igual Applicacions Web i Ciència de les Dades
Avaluació de l'accessibilitat d'apps educatives per a nens Mireia Ribera HCI i Accessibilitat
Visualitzacions amb javascript a partir de les dades del banc dels aliments Mireia Ribera HCI i Visualització de la Informació
Desenvolupament segons el mètode del DCU d'una app de control de dieta Mireia Ribera HCI
configurador de productos usando .NET Simone Balocco TFG en empresa
portal web SIDBRINT Simone Balocco aplicación web
Jupyter WebApp Pablo Martinez Web Applications
Aplicación de Visión Artificial para detectar sentimientos en imágenes egocéntricas Estefania Talavera & Petia Radeva Visió Artificial
Segmentación de eventos en imágenes egocéntricas Mariella Dimiccoli Visió per ordinador
Desarrollo de un sistema de consulta de imágenes mediante ejemplo para pacientes de Alzheimer Gabriel de Oliveira Barra Visió per computador
Extracción y caracterización de interacciones sociales a partir de imágenes capturadas por una cámara portatil. Mariella Dimiccoli Visió per ordinador
Disseny d’un analitzador de bus CAN Llorenç Servera comunicacions
Disseny d’un sistema de supervisió, adquisició i control de dades (SCADA) Llorenç Servera Control i comunicacions
Desarrollo de una aplicación para el tratamiento de pacientes de Alzheimer Gabriel de Oliveira, Petia Radeva Visió per computador
Digital leisure 3.0 Sergio Sayago Human-Computer Interaction
DIY (Do-It-Yourself) and older people Sergio Sayago Human-Computer Interaction
Older people’s emotional interactive experiences through a citizen science lens Sergio Sayago Interacció Persona-Ordinador
Smart Cars & Ageing Sergio Sayago Interacció Persona-Ordinador
Implementación de una APP para monitorización de datos de sensores Christos Verikoukis Visió per ordinador
EASY TOOL FOR FITTING POWER-LAW EXPONENTS TO EXPERIMENTAL DATA Eduard Vives Santa-Eulalia Anàlisi Estadística de dades experimentals
Sistema de control d’un convertidor DCDC bidireccional per vehicle elèctric Llorenç Servera Models de control predictiu adaptatiu
Sistemes d'Informació i reporting de la Administració Pública: Ajuntaments, Diputacions Comunitat Autònomes, Empresa Pública Eudald Puig Visualització de dades
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License