Mostrar les ofertes disponibles ordenades per data de creació

Es mostren a continuació les propostes ofertades en què no hi ha cap estudiant assignat. Fes clic al títol del projecte per obtenir més informació al respecte. Les ofertes estan ordenades en ordre invers per data de creació (les més noves van primer).

Títol Tutor Tema
Clasificador Dialectal Simone Balocco Machine Learning con datos acusticos
App inscripció i avaluació activitats IDP-ICE UB Andrés Pérez Estévez App mòbil, software distribuït
Accessible making Mireia Ribera, Sergio Sayago Interacción Persona-Ordinador, Accessibilitat
Disseny d'una aplicació mòbil per a l'estudi de la personalitat mitjançant lineogrames Eloi Puertas, Teresa Moralí Aplicacions Mòbils
Interfaces Emocionales Sergio Escalera, Sergio Sayago Visión por Ordenador; Interacción Persona-ordenador
IVUS_CNN Simone Balocco Visión por computador y Deep Learning con imagenes medicas
Ètica i Intel·ligència Artificial Maite Lopez Sanchez Intel·ligència Artificial
Simulació multi-agent de distribució local d'energia Maite Lopez Sanchez Multi-agents
web-fonetica Simone Balocco Programación paginas web
Generar llibres electrònics EPUB a partir de contingut Latex Mireia Ribera Interacció persona-ordinador
Implementació d'un Moodle accessible Mireia Ribera Interacció persona-ordinador
Affective interaction Sergio Sayago Human-Computer Interaction, Programming
Les eines de prototipatge. Són accessibles? Mireia Ribera Interacció persona-ordinador
(Embodied) Conversational Agents Sergio Sayago Human-Computer Interaction, Programming
Computer Programming (For All) Literacy Sergio Sayago Human-Computer Interaction, Programming
Human-Computer Interaction with Older People Sergio Sayago
Una aplicació per iphone per reconèixer fotos de menjar Petia Radeva Visió per computador
Desenvolupament d'infrastructura d'analitica web Guillermo Blasco Jiménez Disseny i arquitectura de software
Estudi de la recomanació d'events en xarxes socials Maria Salamó Llorente Sistemes de Recomanació, Intel·ligència Artificial, Xarxes Socials
Creació d'un front-end per web de recomanació colaborativa Maria Salamó Llorente Recomandadors i plataforma web
GUIA WEB PER A L’ÚS DE MEDICAMENTS EN INSUFICIÈNCIA RENAL: WEB SERVICE I DASHBOARD. Laura Igual Applicacions Web i Ciència de les Dades
configurador de productos usando .NET Simone Balocco TFG en empresa
portal web SIDBRINT Simone Balocco aplicación web
Jupyter WebApp Pablo Martinez Web Applications
Aplicación de Visión Artificial para detectar sentimientos en imágenes egocéntricas Estefania Talavera & Petia Radeva Visió Artificial
Desarrollo de un sistema de consulta de imágenes mediante ejemplo para pacientes de Alzheimer Gabriel de Oliveira Barra Visió per computador
Disseny d’un analitzador de bus CAN Llorenç Servera comunicacions
Disseny d’un sistema de supervisió, adquisició i control de dades (SCADA) Llorenç Servera Control i comunicacions
Desarrollo de una aplicación para el tratamiento de pacientes de Alzheimer Gabriel de Oliveira, Petia Radeva Visió per computador
Smart Cars & Ageing Sergio Sayago Interacció Persona-Ordinador
Implementación de una APP para monitorización de datos de sensores Christos Verikoukis Visió per ordinador
EASY TOOL FOR FITTING POWER-LAW EXPONENTS TO EXPERIMENTAL DATA Eduard Vives Santa-Eulalia Anàlisi Estadística de dades experimentals
Sistema de control d’un convertidor DCDC bidireccional per vehicle elèctric Llorenç Servera Models de control predictiu adaptatiu
Sistemes d'Informació i reporting de la Administració Pública: Ajuntaments, Diputacions Comunitat Autònomes, Empresa Pública Eudald Puig Visualització de dades
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License